Mern Håndværker- og Borgerforening

Grundlovsturen 2021 er aflyst på grund af Corona

Mern Håndværker og Borgerforenings

årlige Generalforsamling i februar

samt Forårsfesten i marts 2021

bliver udsat på grund af Corona

 

 

Mern Banko

Vi starter ikke op med bankospil nu.

Hilsen de 3 foreninger