Mern Håndværker- og Borgerforening

Mern Håndværker – og Borgerforening

afholder ordinær Generalforsamling i Mern Forsamlingshus
torsdag den 20. februar 2020 kl. 18.30
Kalvehavevej 14,
4735 Mern

Dagsorden i henhold til Foreningens love.

Bestyrelsen stiller forslag om ændringer af love.

Efter Generalforsamlingen serveres Gule ærter m. tilbehør.

Tilmelding og evt. forslag senest den 14. februar til:
Jørgen Leidecker: Tlf. 31 36 04 36
Helge Christensen: Tlf. 22 95 05 98
Vel mødt