Lidt historik…nostalgi fra gemmerne

Den 12. oktober 1899 blev Håndværkerforeningen i Mern stiftet af en del af byens håndværkere.
I 1929 byggede Foreningen Mern Tekniske Skole, hvor man underviste lærlinge fra Mern og Kalvehave.

Den 25. november 1942 vedtog man at ændre Foreningens navn til det nuværende, Mern Håndværker- og Borgerforening – MHBF.

Skolen blev senere nedlagt som undervisningssted, og man indrettede i stedet to lejligheder, som udlejes til Foreningens medlemmer.

Foreningen har gennem tiderne forestået forbedringer, bl.a. gadebelysning med neonrør og opstilling af bænke, rundt om i byen.
Endvidere har Foreningen i sin tid foræret byen en flagstang, som blev opstillet foran kirken, samt flag som hejses ved alle kirkelige handlinger og på alle nationale flagdage.

Foreningen har tidligere også fungeret som talerør mellem borgerne og kommunen, herunder bl.a. forslag til Kommunalbestyrelsen om navne på
vore gader og veje, samt forslag til navn på Plejecenter “Solhøj”.

Foreningen har bla. også æresporte, flag og lyskæder, som udlejes til alle borgere for en beskeden sum.

Sammen med Mern Ungdoms og Idræts Forening/MUIF og Mern Forsamlingshus afholder MHBF hver mandag stort bankospil i Mern Forsamlingshus.
Et eventuelt overskud herfra går til dækning af diverse aktiviteter i byen.

Mern Håndværker- og Borgerforening.