Legat mht. ophold på Ungdomsskole/Idrætsefterskole/Efterskole (pdf-fil): Ansøgning om legat

Ansøgning skal være Foreningen i hænde senest  den 15. maj.
Mern Håndværker- og Borgerforening v/ Jørgen Leidecker Hybenvej 15 4735 Mern