Informationer omkring aktiviteter i løbet af året: 

-Bankospil i Mern Forsamlingshus
-Sankt Hans aften
-Juletræet ved kirken tændes
-Børnenes juletræsfest
-Forårsfest
-Grundlovstur
-Legater
-Udlejning æresport/flag, etc.
-Vedligeholdelse af Teknisk Skole
-Vedligeholdelse af legeplads
-Vedligeholdelse af borde/bænke