Priser på udlejning:

Stor æresport Kr. 100,00
Lille æresport Kr. 75,00
Flag Kr. 15,00
10 meter lyskæde Kr. 75,00
20 meter lyskæde Kr. 150,00
Foreningens telt 6×9 m.  Kr.  800,00
Henvendelse til: Jesper Hertig

Tlf:. 27594143